Historia

 

HISTORIA BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZYCH W LUBLINIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 września 1967 roku rozpoczyna swoją działalność Bursa dla Młodzieży Szkół Artystycznych w Lublinie przy ul.Plażowej 18 (nazwa ulicy będzie zmieniana jeszcze dwukrotnie)

Nowo wybudowany obiekt składa się z dwóch sektorów mieszkalnych: A i C, połączonych łącznikiem B, w którym mieszczą się pokoje administracyjno – biurowe.

1 września 1967 roku do dyspozycji wychowanków przekazany zostaje sektor A. W sektorze C mieszczą się sale lekcyjne szkoły muzycznej, gdzie odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych.

We wrześniu 1967 roku w Bursie zamieszkuje 86 wychowanków, nad którymi opiekę sprawuje 2 wychowawców. Pracownicy administracji i obsługi to zaledwie 8 osób. Ładny , nowy budynek Bursy w ciągu najbliższych lat otaczać będą coraz piękniejsze drzewa, krzewy i kwiaty. To pasja pierwszego dyrektora mgr inż. Michała Fijałki, żołnierza września, uczestnika kampanii francuskiej i cichociemnego. Zostaje on pierwszym kierownikiem placówki i funkcję tę pełni do dnia 31 grudnia 1972 roku. Kadencję kończy jako dyrektor 31 sierpnia 1974 roku.

1 września 1974 roku stanowisko dyrektora obejmuje mgr Bogusław Staroń i sprawuje je do dnia 1 sierpnia 1978 roku. Nowy dyrektor kontynuuje linię rozwoju Bursy. W roku szkolnym 1975/1976 zwiększa się liczba pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi do 33 osób.

 Kolejnym dyrektorem na okres od dnia 1 września 1979 do dnia 31 sierpnia 1983 roku zostaje mgr Alfred Przechodzki. Kadencja krótka, lecz przypada na niezwykle ważny i bogaty w wydarzenia okres historii naszego kraju.

Przez kolejnych 5 lat, do dnia 31 sierpnia 1988 roku placówką kieruje mgr Tadeusz Gołofit.

1 września 1988 roku dyrektorem zostaje mgr Stanisław Jędrych i funkcję tę sprawuje do dnia 24 września 1997 roku.

W roku 1993 dyrektor powołuje Radę Rodziców. To społeczny organ, bez pomocy którego dzisiaj trudno się obejść. Fundusz rodzicielski systematycznie wspiera działalność statutową Bursy. Również od 1993 roku rozwija swą działalność Samorząd Wychowanków. Rodzi się wspólne zaufanie i pewność, że głos młodzieży w sprawach jej dotyczących będzie wysłuchany.

W 1993 roku powstaje „Kabaret Staś J 23”, a następnie grupy teatralne „Owczym Pędem po Wielbłądzie”, później „Hypotrapechelion”, które odnoszą sukcesy na miejskich, regionalnych i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach.               

W roku 1995 pojawia się nowa forma zajęć pozaszkolnych, callanetics potem aerobic, bodytrainer i techniki relaksacyjne.

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w oparciu o Statut zatwierdzony w dniu 30 sierpnia 1995 roku uchwałą Rady Pedagogicznej, zmienia nazwę placówki
 z „Bursa dla Młodzieży Szkół Artystycznych” na „Bursa Szkół Artystycznych”.

Dobra opinia o placówce, na którą od lat pracują wszyscy jej pracownicy sprawia, że o zamieszkanie w niej ubiegają się uczniowie innych lubelskich szkół.

1 września 1996 r. Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego przenosi z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie do BSA siedzibę swojego biura. Od tego czasu konkursy na dyrektorów, szkolenia, warsztaty, seminaria, zebrania dyrektorów organizowane są przy ul. Muzycznej 8. Tutaj również od 2001 roku w sesjach – letniej i zimowej pracują komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne awansu zawodowego nauczycieli.

Od 25 września 1997 roku, początkowo jako pełniąca obowiązki, a następnie z dniem 1 września 1998 roku jako dyrektor, stanowisko obejmuje i pełni nadal mgr Barbara Bartoś.

Od początku działalności opiekuńczo-wychowawczej Bursy, opiekę nad młodzieżą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Nowe millenium, a wraz z nim nowy rodzaj problemów w sferze wychowawczej, skłania decydentów do zapewnienia nauczycielom specjalistycznego wsparcia. W 2001 roku do grona pedagogicznego dołącza psycholog.

Od roku 2000 do chwili obecnej trwa dalszy rozwój działalności pozaszkolnej wychowanków i wzbogacanie jej oferty. Na przestrzeni kilkunastu lat mają miejsce liczne koncerty zespołów muzycznych, wernisaże prac plastycznych wychowanków, konkursy recytatorskie i wieczory poezji w Bursie, koncerty grupy wokalnej dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej i klubów seniora, spektakle teatru lalkowego dla dzieci w szpitalach i przedszkolach, rozwija się wolontariat,  liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim odnosi grupa teatralna - Teatr Satyry "Zielona Mrówa". Na początku każdego roku szkolnego organizowane są zajęcia integracyjne dla nowych mieszkańców Bursy.

Powstają koła zainteresowań działające w oparciu o programy własne nauczycieli - wychowawców. Ich charakter i oferta stale ewaluują dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości.

Uczestniczymy zarówno w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, takich jak „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Szlachetna Paczka”, jak i lokalnych np. „Pisanki wielkanocne”; „Ozdoby świąteczne”, „Oddaj pluszaka dla dzieciaka” organizowanych na rzecz Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej. Organizujemy zbiórki przyborów szkolnych i słodyczy dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.

Ciepła, rodzinna atmosfera pozwala placówce wypełniać prawidłowo swoje funkcje, a także sprzyja kultywowaniu wypracowanych przez lata tradycji.

Ważnym miejscem w Bursie, a zarazem szczególnym jest Biblioteka. Istnieje od początku funkcjonowania placówki. Biblioteka przechodzi kompleksową modernizację. Zaczynają odbywać się tu wieczory muzyki i poezji, spotkania tematyczne, działa koło biblioteczne, organizowane są różnego rodzaju konkursy, realizowany jest program biblioterapii. W roku 2016 biblioteka uzyskuje zaszczytny tytuł BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI.

Na przestrzeni lat, w Bursie zrealizowanych zostaje kilkadziesiąt przeróżnych zajęć i akcji profilaktycznych.

Rok 2017 kończy się termomodernizacją obiektu pozostawiając go nowoczesnym i przystosowanym do wymogów współczesności. Rozpoczyna kolejne półwiecze, a historia naszej Bursy pisze się każdego dnia.

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij