Wychowawcy

Zatrudniona w placówce kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

Nauczyciele – wychowawcy sprawują opiekę całodobowo, w ciągu roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych.

 

Czuwają, nad prawidłowym zachowaniem proporcji miedzy czasem przeznaczonym na naukę i wypoczynek. Dokładają wszelkich starań, by zmotywować podopiecznych do nauki, zainteresować i zatrzymać w placówce. Bogata oferta zajęć pozaszkolnych sprawia, że jej mieszkańcy nie szukają sposobów spędzania czasu wolnego poza Bursą w nieznanym, dysfunkcyjnym środowisku.

Ten czas, który później na długie lata pozostaje miłym wspomnieniem, spędzają w Bursie w gronie rówieśników pod czujnym okiem swoich opiekunów.

Dyrektor

mgr Barbara Bartoś

Wicedyrektor

mgr Joanna Kisiel

Kadra Pedagogiczna

mgr Katarzyna Andruszczyszyn

mgr Sławomir Białobłocki

mgr Agnieszka Dudziak

mgr Teresa Jarmosiewicz Korbus

mgr Beata Jones

mgr Robert Kaczorowski

mgr Andrzej Kisiel

mgr Anna Lutowicz

mgr Agnieszka Niedźwiedź

mgr Magdalena Paluch

mgr Monika Piotrowska

mgr Stanisława Strachowska

mgr Marek Zdolski

Nauczyciel - bibliotekarz

mgr Jadwiga Zarajczyk

Psycholog

mgr Magdalena Krygier


 

Wspólnie z wychowankami realizują liczne programy wychowawcze m.in.

Program ochrony wychowanka przed uzależnieniami i przemocą.

akcja antynikotynowa...

przeciwdziałanie alkoholizmowi...

przeciwdziałanie przemocy...

przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków...

 

 

Wychowawcy realizują również programy własne takie jak :

 

  • Program współpracy z rodzicami
  • Program pracy z wychowankiem trudnym
  • Program „ Poznaj Lublin – miasto, w którym uczysz się i mieszkasz ”
  • Program „ Teatr bez gwiazd ”
  • Program dydaktyczno – wychowawczy „ Gimnastyka i relaks ”
  • Program wychowawczy „ Wychowanie przez pomoc innym ”
  • Program profilaktyczny " Narkotyki - brać albo nie brać "
  • Program warsztatów mozaikarskich " Dobre ułożenie "
  • Program "Organizowanie pomocy w nauce oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym"