SAMORZĄD WYCHOWANKÓW BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH
 

Samorząd Wychowanków w naszej Bursie ma bogatą historię. Początki nie były łatwe, lecz dzisiaj z dumą może stwierdzić, że jest prężnie działającą organizacją.

Zasady wybierania i działania jego organów określa Regulamin Samorządu Wychowanków.

Najważniejszym organem jest Zarząd Samorządu, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i przewodniczący sekcji.

 

Samorząd jako reprezentacja całej społeczności Bursy i wyraziciel jej woli, ma dziś duże możliwości działania. Wspaniale pracują sekcje:
  • Porządkowa, organizuje konkursy na najładniejszy pokój i przyznaje cenne nagrody. Do zmotywowania kolegów do większej dbałości o czystość i porządek w pokojach mieszkalnych wraz z pielęgniarką Bursy, dokonuje okresowych kontroli czystości.
  • Stołówkowa, wspólnie z szefową kuchni, redaguje dekadowe jadłospisy. Opiniuje jakość i estetykę wydawanych posiłków.
  • Kulturalno-oświatowa, jest współorganizatorem najważniejszych, tradycyjnych uroczystości w Bursie: powitania pierwszoklasistów, Mikołajek, spotkania opłatkowego, pożegnania maturzystów i dyplomantów, uroczystego zakończenia roku szkolnego.

 

Samorząd Wychowanków naszej placówki chce się rozwijać, chce wymieniać doświadczenia i uczyć się od innych, dlatego chętnie przyjmuje zaproszenia do zaprzyjaźnionych placówek, by podzielić się doświadczeniem i coraz bogatszą wiedzą na temat samorządności.