Oferta

Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów szkół artystycznych, w wieku od 13 do 24 lat, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są też uczniowie innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchacze szkół policealnych i pomaturalnych, a także studenci uczelni wyższych.

Bursa jest placówką koedukacyjną. Zlokalizowana w centrum miasta przy ul. Muzycznej 8, stanowi fragment kompleksu budynków szkół artystycznych : Zespołu Szkół Plastycznych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego.

 

 

sektor "A"

Zaletą lokalizacji placówki jest bliskość wymienionych szkół, a także bliskość przystanków wielu linii komunikacji miejskiej.

Bursa zapewnia wychowankom :

 

  • wszechstronną całodobową opiekę wychowawczą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;

  • opiekę psychologiczną w zakresie psychoprofilaktyki i terapii; opiekę pielęgniarską;

  • Całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych;

  • Stwarza możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań pozaszkolnych
    w formach zajęć takich jak ;

  • teatr, koło recytatorskie, koło plastyczne, zespoły muzyczne, zespoły wokalne, zajęcia sportowe callanetics i bodytrainer, wolontariat.