Misja

BSA jest placówką, w której każdy wychowanek :

 

zostanie dobrze przygotowany do samodzielnego dorosłego życia

i będzie umiał zaplanować swoją przyszłość,

 

pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z otoczeniem,

 

nauczy się społecznie akceptowanych zachowań,

które ułatwią mu podejmowanie współpracy z innymi,

 

nauczy się tolerancji, akceptacji, empatii i pomocy koleżeńskiej wobec niepełnosprawnych kolegów,

 

zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne

oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia

 

 

 


 

w myśl zasady :

„Nie jest ważne, abyś był lepszy od innych; ważne jest abyś był

lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego ”

M.Gandhi