Koło recytatorskie
Koło skupia młodzież, która czyta poezję, lubi poezję i chce się tym dzielić z innymi biorąc udział w konkursach recytatorskich.

 

Nasi recytatorzy aktywnie współpracują z wychowawcami-instruktorami, uczestniczą w zajęciach warsztatowych oraz samodzielnie pracuja nad interpretacją utworu. Członkowie koła biorą udział w różnorodnych konkursach, często odnosząc sukcesy:


Sylwia Dudek – zdobyła pierwszą nagrodę w turnieju powiatowym 8 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego oraz pierwszą nagrodę w konkursie poezji miłosnej  ,,Erato”

 

Małgorzata Dąbrowska zdobyła pierwszą nagrodę w turnieju wojewódzkim 8 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

 

Mateusz Jóźwik otrzymał wyróżnienie w Miejskim konkursie recytatorskim Poezji i Prozy Wincentego Pola

 

Katarzyna Waryszak brawurowo przeszła przez kolejne etapy: 3 Ogólnopolskiego konkursu Poezji i prozy Ukraińskiej zdobywając nagrody w turniejach powiatowym i wojewódzkim  oraz uczestniczyła w finale ogólnopolskim konkursu Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa.

 

Sylwia Onieszczuk w tym samym konkursie zdobyła nagrodę w turnieju powiatowym.

 

Milena Gałązka zdobyła trzecie miejsce w VI Konkursie Recytatorskim Poezji Miłosnej "Erato".

 

Anna Boreczek otrzymała wyróżnienie w  VI Konkursie Recytatorskim Poezji Miłosnej "Erato".

 

Konkursom często towarzyszą interesujące imprezy np. spotkania autorskie (Ołeksandr Irwanec, Olesia Mudrak i Anna Bagriana) lub zwiedzanie muzeum (dworek W. Pola)

Udział naszych wychowanków w konkursach jest dla nich świetną okazją do doskonalenia własnego warsztatu pracy i do poznawania siebie- swoich możliwości i ograniczeń.