Wolontariat

W 2004 roku został opracowany i zatwierdzony do realizacji program wychowawczy „Wychowanie przez pomoc innym”.


GŁÓWNY CEL PROGRAMU

Prowadzenie wychowanka do pełnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.


STRUKTURA PROGRAMU

1.Szkolenia, warsztaty

2.Spotkania integracyjne

3.Rozmowy wspierające

4.Podejmowanie działań na rzecz potrzebujących


Funkcjonowanie wolontariatu opiera się na osobistym zaangażowaniu jego członków. Każdy wolontariusz sam wybiera zadania do realizacji, zgodne z jego predyspozycjami i określa ramy czasowe podjętych działań.


DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ WOLONTARIUSZY BSA

1.Opieka nad osobą niepełnosprawną

2.Organizowanie czasu wolnego dzieciom z Domu Dziecka „Pogodny Dom”

3.Pomoc w nauce uczniom z parcjalnymi deficytami rozwojowymi

4.Pomoc w nauce uczniom z trudnościami szkolnymi – wychowankom Bursy

Zaangażowanie wolontariuszy ma charakter systematyczny i długoterminowy.