Zespół instrumentalno-wokalny "DROGA"
Zespół instrumentalno-wokalny „Droga” powstał w grudniu 2000 roku i funkcjonuje do chwili obecnej. Dotychczas przygotował 36 koncertów a pracę w nim podjęło 108 osób.


GŁÓWNE CELE POWOŁANIA ZESPOŁU

1. Prowadzenie wychowanków do pełnego rozwoju osobowości 

2. Stymulowanie dojrzewania społecznego

3. Wspomaganie rozwoju muzycznego członków zespołu


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU:

Każdy koncert Zespołu musi mieć konkretnego adresata i jasno sprecyzowane cele, których artyści będą świadomi (dążenie, aby mieli poczucie, że służą jakiejś istotnej sprawie).
Koncerty mają być odpowiedzią na realne potrzeby innych ludzi.
Działalność Zespołu będzie czysto wolontarystyczna – wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie jest wykluczone.

Zespół nie będzie służył prywatnym interesom poszczególnych jednostek czy instytucji.
Zespół będzie koncertował głównie dla ludzi, którzy mało liczą się we współczesnym świecie (chorych, starszych, pracowników nie prestiżowych zawodów, itd.) – jeśli będą takie potrzeby.
Zespół będzie podejmował działania zmierzające do zintegrowania środowiska Bursy.
Przynależność do Zespołu będzie dobrowolna.
O przyjęciu do Zespołu bardziej będzie decydowała motywacja wychowanka (chęć niesienia pomocy innym) niż wysokie umiejętności muzyczne.
Każdy członek Zespołu będzie mógł wybrać sobie formę zaangażowania – może włączyć się w pracę Zespołu czasowo, (gdy jakiś koncert wzbudzi jego zainteresowanie) lub na stałe.
Każdy członek musi umieć godzić obowiązki podstawowe z pracą w Zespole – w przypadku zaniedbywania obowiązków będzie on wykluczony z Zespołu.
Repertuar Zespołu będzie obejmował wyłącznie wartościowe utwory zarówno pod względem muzycznym jak i treści przesłania zawartego w słowach piosenek.


WYKAZ PLACÓWEK W KTÓRYCH KONCERTOWAŁ ZESPÓŁ

1.Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie

2.Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie

3.Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie;Filia nr 24

4.Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie;Filia nr 2:

5.Centrum Usług Socjalnych w Lublinie

6.Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie

7.Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie

8.Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lublinie

9.Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie