Zajęcia sportowe

Od roku 1995 w Bursie są prowadzone zajęcia sportowe dla dziewcząt. Na bazie doświadczeń w roku 2004 został opracowany i zatwierdzony do realizacji program dydaktyczno–wychowawczy „Gimnastyka i relaks”. Program przeznaczony jest dla dziewcząt w wieku 13 – 20 lat. W każdym roku jest on systematycznie realizowany.

 

 

 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU


1. Harmonijny rozwój psychofizyczny

2. Wzmacnianie zdrowia i profilaktyka zdrowotna

3. Przygotowanie wychowanek do uczestniczenia w kulturze fizycznej w życiu dorosłym


STRUKTURA PROGRAMU


1. Zagadnienia teoretyczne

Znaczenie ruchu dla zdrowia i rozwoju człowieka

Zdrowy styl życia

Racjonalne odchudzanie – wiadomości podstawowe

Stres – objawy, znaczenie, skutki

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Gimnastyka bodytrainer, aerobik, callanetics – podstawy teoretyczne

Techniki relaksacyjne – podstawy teoretyczne


2. Zajęcia praktyczne

a). Ćwiczenia gimnastyczne

Aerobik

Bodytrainer

Callanetics

b). Aktywna relaksacja

Trening autogenny Schulza

Wizualizacja

Słuchanie muzyki

      Poszczególne elementy programu są każdorazowo dobierane i akcentowane zgodnie z potrzebami grupy.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

1. Przez cały rok szkolny

2. Dwa razy w tygodniu

3. Czas jednostki treningowej – 60 minut