Działalność pozaszkolna
KOŁO BIBLIOTECZNE

Czytamy! Jesteśmy! Pragniemy tworzyć!

Więcej…
 
Koło ekspresji plastycznej
Powstało w roku szkolnym 2007/2008 jako forma zajęć przeznaczona dla wszystkich chętnych wychowanków BSA. W spotkaniach koła uczestniczą zarówno uczniowie liceum plastycznego, jak również innych lubelskich szkół.
Więcej…
 
Koło recytatorskie
Koło skupia młodzież, która czyta poezję, lubi poezję i chce się tym dzielić z innymi biorąc udział w konkursach recytatorskich.
Więcej…
 
Wolontariat

W 2004 roku został opracowany i zatwierdzony do realizacji program wychowawczy „Wychowanie przez pomoc innym”.

Więcej…
 
Zespół instrumentalno-wokalny "DROGA"
Zespół instrumentalno-wokalny „Droga” powstał w grudniu 2000 roku i funkcjonuje do chwili obecnej. Dotychczas przygotował 36 koncertów a pracę w nim podjęło 108 osób.
Więcej…
 
Zajęcia sportowe

Od roku 1995 w Bursie są prowadzone zajęcia sportowe dla dziewcząt. Na bazie doświadczeń w roku 2004 został opracowany i zatwierdzony do realizacji program dydaktyczno–wychowawczy „Gimnastyka i relaks”. Program przeznaczony jest dla dziewcząt w wieku 13 – 20 lat. W każdym roku jest on systematycznie realizowany.

Więcej…
 
Zajęcia relaksacyjne dla wychowanków

Zajęcia relaksacyjne w BSA odbywają się raz w tygodniu. Celem zajęć jest redukcja stresu szkolnego, a także zwiększenie możliwości umysłowych dzieci.

 

Więcej…
 
Wieczorki poetyckie

Wieczorki poetyckie służą rozwijaniu zainteresowań wychowanków kulturą i sztuką, a przez odpowiedni dobór treści i tematów przybliżają twórczość polskich kompozytorów i poetów.

Więcej…
 
Działalność charytatywna
W bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z AGAPE CLUB – świetlicą specjalistyczną dla dzieci, prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE.
Więcej…
 
Koło plastyczne i wernisaże
Od 2000r. w BSA organizowane są wystawy plastyczne. Pomysł zrodził się z potrzeb wychowanków, aby mieszkający tutaj plastycy mieli szansę zaprezentowania swojego dorobku artystycznego w przyjaznym miejscu i wobec zainteresowanych osób.
Więcej…