Główna 1
Główna 2

Witamy na naszej stronie

BSA jest publiczną placówką dla uczniów lubelskich szkół artystycznych. Nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Organem prowadzącym BSA jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
BSA realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.
BSA organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z dn. 30 kwietnia 2013 roku oraz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
BSA jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (na podstawie Zarządzenia MKiDN z dn. 25.05.2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania).

Oferta

Nasza oferta

Bursa realizuje

zadania we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, oraz poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

 

 • całodobowo w ciągu roku szkolnego, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji,
 • w oparciu o program wychowawczo – profilaktyczny oraz programy własne nauczycieli – wychowawców.
Bursa zapewnia
 • całodzienne wyżywienie,
 • dobre warunki zakwaterowania (pokoje 2,3 i 4 – osobowe),
 • właściwe warunki sanitarno – higieniczne, 
 • odpowiednie warunki do nauki,
 • pomoc w nauce w ramach własnego programu,
 • wszechstronną całodobową opiekę wychowawczą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • opiekę psychologiczną w zakresie psychoprofilaktyki i terapii, 
 • stały dostęp do Internetu.
Bursa organizuje
 • wyjazdy z programami artystycznymi na różnego rodzaju przeglądy i konkursy organizowane przez instytucje kulturalne, szkoły, biblioteki itp.,
 • wyjazdy z programami artystycznymi o charakterze charytatywnym do szpitali, domów pomocy społecznej, ośrodków szkolno – wychowawczych itp.,
 • wycieczki ukierunkowane na poznawanie zabytków oraz przyrody Lublina i okolic.
Bursa proponuje
 • rozwijanie zainteresowań i pasji w różnych formach zajęć,
 • uczestnictwo w różnego rodzaju działalności pozaszkolnej,
 • możliwość pracy w Samorządzie Wychowanków BSA,
 • pracę w różnorodnych formach wolontariatu,
 • udział w tradycyjnych uroczystościach organizowanych w placówce,
 • uczestnictwo w projektach w ramach programów UE w dziedzinie edukacji i wymiany młodzieży.

Aktualności

Z życia naszej bursy

"Zielone Mrówy" na VIII Jarosławskim Przeglądzie Teatralnym "Na dziedzińcu "06.09.2018

Teatr Satyry Zielona Mrówa zaczyna sezon od wyjazdu do pięknego i klimatycznego Jarosławia na VIII Jarosławski Przegląd Teatralny "Na dziedzińcu " organizowany przez  Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Oto co napisali organizatorzy o występie Zielonej Mrówy  :

„Goście festiwalu - Teatr Satyry „Zielona Mrówa” z Lublina

Teatr Satyry „Zielona Mrówa” rozpoczął swoją działalność w październiku 2008 roku. Grupę tworzą wychowankowie Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie, czyli uczniowie szkół artystycznych i innych lubelskich szkół średnich. Teatrem opiekują się Katarzyna Andruszczyszyn, Robert Kaczorowski i Marek Zdolski. Pierwsze spektakle zainspirowane zostały twórczością Teatrzyku Zielona Gęś Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. „Zielona Mrówa” wystąpiła na jarosławskim festiwalu „Na dziedzińcu”, prezentując „W co się bawić, czyli zmory niejakiego Eustachego Dreptaka”, a także „Podglądanie rodaków, czyli na Zapupiu Dalekim”. Podczas tegorocznej edycji grupa przedstawi spektakl „Niech się miota złość na Cię, czyli mówcie prawdę bajki i satyry rzetelne”. Scenariusz został oparty na bajkach i satyrach Ignacego Krasickiego, w których autor demaskuje ludzkie wady. Teksty Krasickiego przedstawione w formie krótkich etiud, stylizowana scenografia i kostiumy oraz dynamizująca akcję muzyka składają się na integralną wizję twórców”

Czekamy na relację Mrów po powrocie.

https://www.facebook.com/events/916310221894643/permalink/930903887101943/

 

 

więcej
29.06.2018
Teatr Zielona Mrówa zakwalifikował się na DECHĘ 2018 !!!

17 czerwca otrzymaliśmy informację, że Teatr Satyry Zielona Mrówa, ze spektaklem „ Niech się miota złość na cię, czyli mówcie prawdę bajki i satyry rzetelne”, zakwalifikował się 
do udziału w V Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich DECHA. Festiwal odbędzie się w Bielsku Podlaskim w dniach 19 - 21 października 2018 r., 
 a organizatorem przeglądu jest: Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186821488690731&id=174111429961737

więcej
12.06.2018
Zakończenie roku szkolnego

Kończący się rok szkolny podsumowaliśmy 12 czerwca. Wychowankowie działający na rzecz Bursy i jej mieszkańców, reprezentujący Bursę podczas konkursów, przeglądów, festiwali otrzymali nagrody i podziękowania z rąk Pani Dyrektor i Pani Wicedyrektor. 
 A potem było pieczenie kiełbasek i zabawa przy ognisku. I wytęsknione WAKACJE !!! 

więcej
06.06.2018
Rozstrzygnięcie Konkursu „Miłość w moich oczach”

Konkurs plastyczno – literacki „Miłość w moich oczach” został zorganizowany już po raz dziewiąty. Do udziału zaprosiliśmy wychowanków lubelskich burs i internatów wraz z opiekunami. Spośród autorów nadesłanych prac plastycznych i literackich jurorzy wyłonili zwycięzców w obydwu kategoriach, nagradzając ich dyplomami i książkami. Wśród nagrodzonych znaleźli się reprezentanci Bursy Szkolnej nr 1, Bursy Szkolnej nr 2, Bursy Szkolnej nr 3, Bursy Szkolnej nr 6, Bursy Szkolnej nr 7, Internatu XXI L.O. oraz Bursy Szkół Artystycznych.
Rozstrzygnięciu Konkursu towarzyszył koncert w wykonaniu wychowanków BSA oraz słodki poczęstunek.

 

więcej
Google+FacebookTwitterYoutube
Copyright © Bursa Szkół Artystycznych w Lublinie 2018.
Projekt i wykonanie - Freeline
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij